Neteja viària

La neteja viària és un dels elements més importantes del sanejament dels municipis en els que opera Juan y Juan. La limpieza de carrers i places no és només un element estètic, sinó que també és fonamental per a la salut dels ciutadans.

Juan y Juan s’adapat a les necessitats de cada municpi i és per això que ofereix fins a tres formes de neteja viària diferent:

Escombrat mecànic: En aquest tipus de neteja, s’utilitzen escombradores mecàniques d’arrossegament i aspiració que, a banda de recollir els residus dels carrers, també filtren partícules de pols i reguen el paviment.

Escombrat manual:  Com indica el seu nom, aquest tipus de netaja viària es realitza per part d’operaris a peu o que es desplacin en petits vehicles. Mitjançant l’ús d’escombres, bufadores y rasclets, netegen els carrers i places de residus d’un volum més gran, com, per exemple, les fulles acumulades al carrer. En aquest tipus de neteja també se inclou la buidada de les papereres municipals.

 

Neteja mixta: Aquest tipus de neteja combina els dos tipus d’escombrats detallats anteriorment. L’ operari escombra els residus de tal forma que l’escombradora mecànica els pugui aspirar.